Saan mahahanap ang White Stone oysters sa lugar ng D.C

Maaaring i-order ang White Stone oysters online sa whitestoneoysters.com . Presyo: 50 para sa , 100 para sa 0 o 200 para sa 0 (ipinadala sa pamamagitan ng FedEx; kasama sa presyo ang pagpapadala). Available din ang mga ito sa mga sumusunod na restaurant sa Washington-area:

[ Isang bagong star oyster ang sumali sa pinggan, mula mismo sa Chesapeake ]

Blue Duck Tavern201 24th St. NW, 202-419-6755

blueducktavern.com .

Sa kalahating shell, bawat isa.

Ang Dabney

122 Blagden Alley NW, 202-450-1015

thedabney.com .

manlalaro ru

Half-dozen sa kalahating shell, .

Ang Diplomat

1601 14th St. NW, 202-332-3333

lediplomatedc.com .

Half-dozen sa kalahating shell, .50 (o para sa isang dosena).

Half Shell ni Johnny

1819 Columbia Rd. NW, 202-506-5257

johnnyshalfshell.net

Half-dozen sa kalahating shell, (o para sa isang dosena).

Ang Luho ni Rose

717 Eighth St. SE, 202-580-8889

rosesluxury.com

Marinated, dalawa sa halagang .

Woodberry Kusina

2010 Clipper Park Rd., Baltimore, 410-464-8000

woodberrykitchen.com

Half-dozen sa kalahating shell, ; limang inihaw na kahoy, ; Chesapeake oyster stew, .